Bezpieczna praca w polu elektomagnetycznym

źródło

Konserawatorzy, personel techniczny obsługujący systemy radionadawcze, radiolokacyjne, instalacje przemysłowe wykorzystujące termiczny efekt działania pola elektromagnetycznego oraz radioamatorzy i krótkofalowcy  eksploatujący nadajniki radiowe, narażeni są na ekspozycję niejonizującego pola elektromagnetycznego. Podstawową metodą ograniczania zagrożenia silnym polem elektromagnetycznym jest wyznaczenie stref bezpieczeństwa. Wyznacza się następujące strefy: bezpieczną, pośrednią, zagrożenia i niebezpieczną.

Czytaj więcej...

Copyright

Copyright ⓒ Elektronikjk 2017

Antena typu „Eggbeater” („trzepaczka do jajek”)

Eggbeater 1

Antena typu „Eggbeater” jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów, którzy chcą prowadzić łącznością satelitarną, łączność ze stacją ISS, nasłuch komunikacji lotniczej, lub dla tych, którzy po prostu chcą eksperymentować z polaryzacją kołową do transmisji naziemnych. Wykonanie takiej anteny nie wymaga dużej inwestycji na zakup rototorów i systemów śledzenia, pod tym względem jest to bardzo konkurencyjna antena. Dodatkową zaletą jest fakt, że zajmuje ona mało miejsca, co nie komplikuje problemów związanych z instalacją.

Czytaj więcej...

ZEVS, rosyjski 82 Hz nadajnik ELF

ELF1

Zakres najniższych częstotliwości radiowych ELF (Extrem Low-Frequency) wykorzystuje się do komunikacji z łodziami podwodnymi ze względu na zdolność do przenikania głęboko pod powierzchnię oceanu. Na głębokościach poniżej 300 metrów znajdują się floty nuklearnych okrętów podwodnych Rosji i Stanów Zjednoczonych, które przemierzają wody oceanów przez wiele tygodni, bez potrzeby wynurzania się na powierzchnię. Głównym problemem jest zapewnienie łączności z załogami łodzi podwodnych. Na wodach, które regularnie patrolują okręty podwodne, istnieje kilka stacjonarnych stacji do komunikacji hydroakustycznej. Ten system łączy okręt podwodny z punktem nadbrzeżnym. Podwodna komunikacja dźwiękowa jest skuteczna na stosunkowo krótkich dystansach, 10 do 30 km. Pojawiają się problemy, gdy łódź podwodna działa z dala od akwenów objętych tymi systemami komunikacyjnymi. W obrębie wód międzynarodowych jedynymi środkami niezawodnej komunikacji z okrętami podwodnymi są fale radiowe w zakresie VLF lub ELF. Zdolność przenikania sygnałów radiowych w głąb wody zależy od częstotliwości i zasolenia wody. W środku Oceanu Atlantyckiego, przy zasoleniu 3,2%, sygnał VLF przenika do głębokości 10-20 metrów, jest to głębokość peryskopowa dla nowoczesnej łodzi podwodnej. W obszarach o mniejszym zasoleniu, takim jak Morze Śródziemne lub w wodach Morza Bałtyckiego, ten sam sygnał przenika na głębokości przekraczającą 40 metrów, aby przełamać ograniczenie komunikacji z obiektami znajdującymi się na większej głębokości, należy użyć fal ELF. Na dzień dzisiejszy zarówno Marynarka Wojenna Rosyjska, jak i Stanów Zjednoczonych wykorzystują nadajniki ELF, zdolne do komunikacji z okrętami podwodnymi poruszającymi się z pełną prędkością i głębokością operacyjną.

Czytaj więcej...