Układy scalone - seria PTH

Wielkość pliku, opis układu scalonego w pliku PDF:    384,480 PTH03000W_—3_3-V_INPUT
    522,928 PTH03010W_—3_3-V_INPUT
    792,318 PTH03010Y
    522,710 PTH03020W_—3_3-V_INPUT
    601,868 PTH03030W_—3_3-V_INPUT
    604,654 PTH03050W
   1,028,426 PTH03050Y
    607,707 PTH03060W_—3_3_V_INPUT
    843,243 PTH03060Y
    744,985 PTH04000W
    548,625 PTH04040W
    418,929 PTH04070W
   1,161,335 PTH04T220W
   1,161,335 PTH04T221W
   1,186,417 PTH04T230W
   1,186,417 PTH04T231W
   3,926,840 PTH04T240F
    985,476 PTH04T240W
    985,476 PTH04T241W
   1,187,581 PTH04T260W
   1,187,581 PTH04T261W
    405,380 PTH05000W_—5-V_INPUT
    525,533 PTH05010W_—5-V_INPUT
    792,318 PTH05010Y
    524,766 PTH05020W_—5-V_INPUT
    443,436 PTH05030W_—5-V_INPUT
   1,175,370 PTH05050W
   1,028,426 PTH05050Y
    607,434 PTH05060W_—5-V_INPUT
    843,243 PTH05060Y
   1,125,283 PTH05T210W
    677,142 PTH08000W
    532,778 PTH08080W
   1,228,565 PTH08T210W
   1,320,444 PTH08T220W
   1,320,444 PTH08T221W
   1,292,866 PTH08T230W
   1,292,866 PTH08T231W
   1,376,468 PTH08T240F
   1,396,408 PTH08T240W
   1,396,408 PTH08T241W
   2,256,616 PTH08T250W
   4,410,356 PTH08T255W
   1,262,571 PTH08T260W
   1,262,571 PTH08T261W
    580,131 PTH12000W-L
    954,209 PTH12010L
    954,209 PTH12010W
    792,318 PTH12010Y
    953,056 PTH12020W-L
    813,188 PTH12030W-L
    633,183 PTH12040W
   1,263,094 PTH12050W-L
   1,028,426 PTH12050Y
   1,065,410 PTH12060W-L
    843,243 PTH12060Y