Częstotliwości pasm krótkofalowych

2300 - 2495 kHz pasmo 120 m (tropical band)
3200 - 3400 kHz pasmo 90 m (tropical band)
3950 - 4000 kHz pasmo 75 m
4750 - 5060 kHz pasmo 60 m (tropical band)
5950 - 6200 kHz pasmo 49 m
7100 - 7350 kHz pasmo 41 m
9400 - 9900 kHz pasmo 31 m
11600 - 12100 kHz pasmo 25 m
13570 - 13870 kHz  pasmo 21 m
15100 - 15800 kHz pasmo 19 m
17480 - 17900 kHz pasmo 16 m
18900 - 19020 kHz pasmo 15 m
21450 - 21850 kHz pasmo 13 m
25670 - 26100 kHz pasmo 11 m