Tranzystory - seria IRF

Typ tranzystora Technologia Opis PDF datasheets
IRF120 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 9.2A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF121 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 9.2A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF122 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 9.2A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF123 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF140 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 28A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF140ES MOSFET Trans MOSFET N-CH 55V 150A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB T/R datasheets
IRF140R MOSFET Trans MOSFET N-CH 55V 150A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB T/R datasheets
IRF1405L MOSFET Trans MOSFET N-CH 55V 131A 3-Pin(3+Tab) TO-262 datasheets
IRF141 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 28A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF141R MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 28A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF142 MOSFET Trans MOSFET 100V 24A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF142R MOSFET Trans MOSFET 100V 24A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF143 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF143R MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF150 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 40A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF150CF MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 40A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF151 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF152 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF152R MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF153 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF153R MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF220 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF221 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF222 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 4A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF223 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 4A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF230 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF230N MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF231 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 9A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF231R MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 9A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF232 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 7.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF232R MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 7.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF233 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 7.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF250 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF250CF MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF250FI MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF250R MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF251 MOSFET Trans MOSFET 150V 30A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF252 MOSFET Trans MOSFET 200V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF252R MOSFET Trans MOSFET 200V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF253 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF320 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 3.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF321 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 3.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF322 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 2.8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF323 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 2.8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF330 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF330R MOSFET Trans MOSFET N-CH 55V 140A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF331 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 5.5A 3-Pin (2+Tab) TO-3 datasheets
IRF331R MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 23A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF3315L MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 21A 3-Pin(3+Tab) TO-262 datasheets
IRF332 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 4.5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF333 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 4.5A 3-Pin (2+Tab) TO-3 datasheets
IRF340 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 10A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF341 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 10A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF341R MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 43A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF3415 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 43A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF342 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF343 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 8.3A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF350 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 14A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF351 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF352 MOSFET Trans MOSFET 400V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF352R MOSFET Trans MOSFET 400V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF3521 MOSFET Trans MOSFET 400V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF353 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 12A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF420 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 2.5A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF421 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 2.5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF422 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF422R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF423 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF430 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4.5A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF430R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4.5A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF431 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 4.5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF432 MOSFET HEXFET POWER MOSFETS datasheets
IRF433 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 4A 3-Pin (2+Tab) TO-3 datasheets
IRF440 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF440R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF441 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 8A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF442 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 7A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF442R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 7A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF443 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 7A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF450 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF450R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF451 MOSFET Trans MOSFET 450V 13A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF452 MOSFET Trans MOSFET 500V 12A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF452R MOSFET Trans MOSFET 500V 12A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF453 MOSFET Trans MOSFET 450V 12A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF510 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 5.6A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF510F MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 5.6A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF510G MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 5.6A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF511 MOSFET Trans MOSFET N-CH 60V 4A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF512 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 3.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF513 MOSFET Trans MOSFET N-CH 60V 3.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF520 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 9.2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF520CF MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 9.7A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF520V MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 9.6A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF521 MOSFET Trans MOSFET N-CH 60V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF5210S MOSFET Trans MOSFET P-CH 100V 40A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF522 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 7A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF522R MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 7A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF523 MOSFET Trans MOSFET N-CH 60V 7A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF530 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 14A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF530F1 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 10A 3-Pin(3+Tab) TO-220FP datasheets
IRF530N MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 17A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF530NS MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 17A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF5305 MOSFET Trans MOSFET P-CH 55V 31A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF531 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 14A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF532 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 12A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF533 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 12A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF540 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 28A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF540F1 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 17A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube datasheets
IRF540N MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 33A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF540NL MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 33A 3-Pin(3+Tab) TO-262 datasheets
IRF540R MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 28A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF540S MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 23A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF541 MOSFET Trans MOSFET N-CH 80V 28A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF542 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 28A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF543 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 28A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF610 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 3.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF610R MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 3.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF610S MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 3.3A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF611 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 2.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF612 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF613 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF630 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube datasheets
IRF630 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube datasheets
IRF630 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube datasheets
IRF630-006 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9.3A 3-Pin(2+Tab) D2PAK T/R datasheets
IRF630A MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF630B MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF630N MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF630NSTRR MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9.3A 3-Pin(2+Tab) D2PAK T/R datasheets
IRF630S MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF631 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 9A datasheets
IRF632 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF632R MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF633 MOSFET Trans MOSFET N-CH 150V 8A datasheets
IRF710 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF710L MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF710R MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 3.5A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF711 MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 3.5A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF712 MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 3.5A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF713 MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 3.5A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF720 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 3.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF720CF MOSFET Trans MOSFET P-CH 20V 5.3A 8-Pin SOIC datasheets
IRF721 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 3.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF722 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 2.8A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF723 MOSFET Trans MOSFET N-CH 350V 2.8A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF730 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF730A MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF730AL MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(3+Tab) TO-262 datasheets
IRF730ASTR MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(2+Tab) D2PAK T/R datasheets
IRF730CF MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 5.2A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF730F1 MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 5.2A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF730R MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 5.2A 8-Pin SOIC T/R datasheets
IRF730S MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(2+Tab) TO-263AB datasheets
IRF731 MOSFET Trans MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-Pin SOIC datasheets
IRF731FI MOSFET Trans MOSFET N-CH 20V 6.6A 8-Pin SOIC datasheets
IRF732 MOSFET Trans MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-Pin SOIC datasheets
IRF733 MOSFET Trans MOSFET P-CH 30V 4.7A 8-Pin SOIC datasheets
IRF830 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF830AS MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 5A 3-Pin(2+Tab) D2PAK datasheets
IRF830FI MOSFET Trans MOSFET 500V 3A 3-Pin(3+Tab) ISOWATT220 datasheets
IRF830R MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 5A 3-Pin(3+Tab) TO-262 datasheets
IRF831 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 4.5A datasheets
IRF832 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4A datasheets
IRF833 MOSFET Trans MOSFET N-CH 450V 4A datasheets
IRF9150 MOSFET Trans MOSFET P-CH 100V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF9151 MOSFET Trans MOSFET P-CH 100V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF9230 MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 6.5A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF9231 MOSFET HEXFET POWER MOSFETS datasheets
IRF9232 MOSFET HEXFET POWER MOSFETS datasheets
IFN860 JFET N-CHANNEL DUAL SILICON JUNCTION FET datasheets
GES5551 GP BJT Trans GP BJT NPN 70V 0.8A 3-Pin TO-92 datasheets
IRF054 MOSFET Trans MOSFET N-CH 60V 45A 3-Pin(2+Tab) TO-204AE datasheets
IRF130 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 14A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF240 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 18A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF340 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 10A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF430 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4.5A 3-Pin(2+Tab) TO-204AA datasheets
IRF460 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 21A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF510 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 5.6A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF530 MOSFET Trans MOSFET N-CH 100V 14A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF620 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF630 MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 Tube datasheets
IRF630B MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF630N MOSFET Trans MOSFET N-CH 200V 9.3A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF634 MOSFET Trans MOSFET N-CH 250V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220 datasheets
IRF730 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 5.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF740 MOSFET Trans MOSFET N-CH 400V 10A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF830 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 4.5A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF840 MOSFET Trans MOSFET N-CH 500V 8A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF9150 MOSFET Trans MOSFET P-CH 100V 25A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF9240 MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets
IRF9241 MOSFET HEXFET POWER MOSFETS datasheets
IRF9242 MOSFET HEXFET POWER MOSFETS datasheets
IRF9640 MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF9640L MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF9640STRR MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(2+Tab) D2PAK T/R datasheets
IRF9642 MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB datasheets
IRF9240 MOSFET Trans MOSFET P-CH 200V 11A 3-Pin(2+Tab) TO-3 datasheets

 

 

UZUPEŁNIENIE TABELI:

 

 

Wielkość pliku, opis tranzystora w pliku PDF:

 

    200,209 IRF1010e
    201,287 IRF1010esl
    110,656 IRF1010n
    277,794 IRF1010ns
    103,581 IRF1104
     99,083 IRF1310n
    160,611 IRF1310nl
    187,114 IRF1310s
    110,040 IRF1404
    119,232 IRF1405
     59,371 IRF150
     59,389 IRF250
    100,077 IRF2807
    160,571 IRF2807s
    108,159 IRF3205
    624,981 IRF3205l
    164,599 IRF3205s
    127,980 IRF3315
    201,978 IRF3315s
     96,805 IRF3415
    160,322 IRF3415s
    128,355 IRF3710
    188,964 IRF3710s
    111,182 IRF4905
    167,322 IRF4905s
    179,920 IRF510
    179,920 IRF510a
    182,699 IRF510s
    185,482 IRF520
    186,132 IRF520FI
    185,482 IRF520a
    119,709 IRF520n
    189,614 IRF520ns
    183,977 IRF520s
    128,287 IRF5210
    191,393 IRF5210l
    191,393 IRF5210s
    183,957 IRF530
    110,831 IRF5305
    175,353 IRF5305s
    260,980 IRF530A
     54,942 IRF530FI
     79,444 IRF530FP
    217,881 IRF530n
    625,371 IRF530ns
    184,471 IRF540
     54,913 IRF540FI
    184,471 IRF540a
    102,277 IRF540n
    188,822 IRF540ns
    188,469 IRF540s
    179,087 IRF610
    183,037 IRF610s
    174,894 IRF614
    178,423 IRF614s
    185,487 IRF620
    189,120 IRF620FI
    187,359 IRF6215s
    177,539 IRF624
    179,739 IRF624s
    180,531 IRF630
    880,282 IRF630B
    107,084 IRF630FP
    158,752 IRF630N
     87,268 IRF630S
    106,921 IRF630ST
    175,722 IRF634
    880,179 IRF634B
    179,137 IRF634s
    185,197 IRF640
    268,563 IRF640FAI
     58,772 IRF640FP
    185,197 IRF640a
    159,136 IRF640n
    234,208 IRF640s
    109,659 IRF640st
    177,537 IRF644
    225,198 IRF644s
    168,997 IRF710
    269,581 IRF7101
    173,246 IRF7103
    162,756 IRF7104
    229,746 IRF7105
    162,465 IRF7106
    162,141 IRF7107
    172,116 IRF710s
    176,157 IRF720
    186,446 IRF7201
    148,670 IRF7204
    170,210 IRF7205
     92,043 IRF7207
    372,432 IRF720s
     80,507 IRF7210
     83,824 IRF7220
     94,729 IRF7233
    190,266 IRF730
    116,487 IRF7301
    113,913 IRF7303
    115,585 IRF7304
    116,415 IRF7306
    198,786 IRF7307
    166,104 IRF7309
    190,266 IRF730a
    268,598 IRF730s
    214,258 IRF7311
    560,283 IRF7313
    151,063 IRF7314
    106,399 IRF7316
    160,626 IRF7317
    140,457 IRF7319
    183,179 IRF7321d2
    176,598 IRF7322d1
    215,563 IRF7324d1
    211,356 IRF734
    138,237 IRF7341
    140,226 IRF7342
    147,158 IRF7343
    174,724 IRF7353d1
    220,563 IRF7379
    149,003 IRF737lc
    169,189 IRF7389
    101,442 IRF740
    121,747 IRF7401
    119,546 IRF7403
    167,153 IRF7404
    117,569 IRF7406
    154,997 IRF740A
    178,313 IRF740lc
    176,057 IRF740s
     95,655 IRF740st
    118,441 IRF7413
    118,958 IRF7413a
    119,158 IRF7416
    182,346 IRF7421d1
    135,416 IRF7422d2
    212,617 IRF744
    104,999 IRF7450
    110,061 IRF7455
    238,367 IRF7468
    146,811 IRF7501
    117,458 IRF7503
    118,544 IRF7504
    105,915 IRF7506
    221,205 IRF7507
    222,390 IRF7509
    182,187 IRF7521d1
    209,862 IRF7523d1
    154,711 IRF7524d1
    123,853 IRF7526d1
     73,293 IRF7555
    119,690 IRF7601
    137,842 IRF7604
    104,949 IRF7606
    241,743 IRF7805
    245,750 IRF7807
    173,753 IRF820
    173,536 IRF820a
    176,544 IRF820s
     88,291 IRF820st
    173,536 IRF822
     69,947 IRF830
     94,954 IRF830ST
    176,823 IRF830a
    179,950 IRF830s
    192,618 IRF840
    192,618 IRF840a
    192,603 IRF840f
    199,513 IRF840lc
    176,459 IRF840s
     95,681 IRF840st
    117,619 IRF9410
    175,872 IRF9510
    180,996 IRF9510s
    179,197 IRF9520
     98,100 IRF9520n
    159,295 IRF9520ns
    177,340 IRF9520s
    177,820 IRF9530
    115,852 IRF9530n
    177,309 IRF9530ns
    180,830 IRF9530s
    176,173 IRF9540
    103,169 IRF9540FAI
     61,211 IRF9540ITL
    128,105 IRF9540n
    191,609 IRF9540ns
    180,790 IRF9540s
    165,366 IRF9610
    166,988 IRF9610s
    164,696 IRF9620
    164,696 IRF9620a
    169,252 IRF9620s
    705,363 IRF9630
    179,312 IRF9630a
    183,557 IRF9630s
    123,358 IRF9634g
    175,043 IRF9640
    174,815 IRF9640s
    137,883 IRF9952
    109,978 IRF9953
    110,518 IRF9956
    177,683 IRF9z14
    370,469 IRF9z14s
    179,010 IRF9z24
    111,684 IRF9z24n
    318,481 IRF9z24s
    178,997 IRF9z34
    110,852 IRF9z34n
    166,191 IRF9z34ns
    166,191 IRF9z34nsl
    342,717 IRF9z34s