Tranzystory - seria BFW

Typ tranzystora Technologia Opis PDF datasheets
BFW16 GP BJT Trans GP BJT NPN 25V 0.15A 3-Pin TO-39 datasheets
BFW16A GP BJT Trans GP BJT NPN 25V 0.15A 3-Pin TO-39 datasheets
BFW17A GP BJT Trans GP BJT NPN 25V 0.15A 3-Pin TO-39 datasheets

 

 

Wielkość pliku, opis tranzystora w pliku PDF:

 

     60,941 BFW43
     55,536 BFW92
     70,074 BFW92A