Tranzystory - seria BFG

Typ tranzystora Technologia Opis PDF datasheets
BFG193 RF BJT Trans GP BJT NPN 12V 0.08A Automotive 4-Pin(3+Tab) SOT-223 datasheets

 

 

UZUPEŁNIENIE TABELI:

 

 

Wielkość pliku, opis tranzystora w pliku PDF:

 

    145,086 BFG11
     87,266 BFG135
     88,628 BFG403W
     87,550 BFG410W
     92,382 BFG425W
    127,591 BFG520W
    127,591 BFG520X
    135,382 BFG540
    135,382 BFG540X
    136,561 BFG67
    189,523 BFG93
     96,681 BFG97