Płyta testowa audio

Wiele pomiarów elektroakustycznych wymaga posiadania generatora m.cz. Aby wykonać pomiar charakterystyki np. wzmacniacza elektroakustycznego, wystarczy płyta CD z nagranym sygnałem testowym. Przygotowanie takiej płyty ma ułatwić umieszczony na tej stronie plik wav z nagranym sygnałem testowym. Plik trzeba pobrać ze strony www i wypalić na płycie CD np. programem Nero, wybierając opcję Utwórz Audio CD. Plik wav został nagrany wysokiej klasy laboratoryjnym cyfrowym generatorem sygnałów m.cz. o mininalnej zawartości częstotliwości harmonicznych. Plik zawiera następujące sinusoidalne częstotliwości wzorcowe nagrane z poziomem 0 dB i o czasie trwania po 10s na kazdą częstotliwość wzorcową: 20 Hz 30 Hz 40 Hz 50 Hz 60 Hz 70 Hz 80 Hz 90 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz 500 Hz 600 Hz 700 Hz 800 Hz 900 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz 6000 Hz 7000 Hz 8000 Hz 9000 Hz 10000 Hz 11000 Hz 12000 Hz 13000 Hz 14000 Hz 15000 Hz 16000 Hz 17000 Hz 18000 Hz 19000 Hz 20000 Hz
Plik wav moşna bez ograniczeń publikować na stronach www, wymagane jest podanie źródła pliku płyty testowej (adres strony www).


"Płyta testowa audio" jest dostępna w pliku zip o wielkosci 16,7 MB.
Płyta testowa

Krzywe rozładowania baterii

Do testu uşyto siedem typów baterii, pięć alkaicznych LR6 oraz dwie węglowo-cynkowe R6.
Pomiar przeprowadzono w temperaturze 20 stopni celsjusza.
Baterie rozładowywano rezystorem o wartości 5 om.
Prąd rozładowania osiągał maksymalnie 0,31 A.
Celem badania było dobranie odpowiednich baterii dostępnych na rynku do zasilania elektronicznego urządzenia pomiarowego pracującego w trybie ciąglym przez sześć godzin i pobierającego prąd 0,2 A.


1. Bateria SONY ALKAINE AA LR6 AM3 1,5V:

2. Bateria PANASONIC POWER ALKAINE MAX LR6 AA AM3 1,5V

3. Bateria PHILIPS POWER LIFE LR6 1,5V

4. Bateria Energizer LR6 AA AM3 1,5V E91

5. Bateria DURACEL AA MN1500 LR6

6. Bateria GREENCELL EXTRA HEAVY DUTY 15G AA 1,5V

7. Bateria PANASONIC SPECIAL AA R6R

 

Zakładane wymagania spełniają tylko baterie przedstawione w punktach: 1, 2 i 4.

Krzywe rozładowania akumulatorów NiMH

Zadanie polegało na doborze baterii zasilającej do miniaturowej kamery telewizyjnej z wbudowanym nadajnikiem mikrofalowym (częstotliwość pracy 24,12 GHz) z kodowaną modulacją cyfrową o mocy 100 mW i pomijalnie małych wymiarach wbudowanej anteny.
Urządzenie pobiera prąd o wartości 500 mA i napięciu Uz 5 V o tolerancji +/- 12% Uz
Zakładany czas pracy kamery: 3 godziny.
Do wyznaczenia krzywych rozładowania baterii i akumulatorów zastosowano baterię złoşoną z czterech ogniw połączonych szeregowo i obciążonych rezystancją 8,9 oma, równowaşnej rezystancji zasilanego urządzenia.

- Pierwszy test wykonano z bateriami alkaicznymi:
Bateria LR6 1,5 V Panasonic Power Max 3
Mierzony prąd zwarcia 14 A
Mierzony czas pracy baterii: 1,5 godziny
Krzywa rozładowania baterii:

Wniosek: ten typ baterii nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

- Drugi test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V GP 2100
Pojemność określona przez producenta 2050 mAh
Mierzony prąd zwarcia 23 A
Mierzony czas pracy baterii: 2 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

- Trzeci test wykonano z akumulatorem:
Akumulator Ni-CD P-14H Panasonic Rechargeable HIGH+
Pojemność określona przez producenta 1500 mAh
Mierzony prąd zwarcia >50 A
Mierzony czas pracy baterii: 2 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania, ponadto duże wymiary i ciężar baterii psują walory użytkowe kamery.

- Czwarty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V SANYO MODEL HR-3U
Pojemność określona przez producenta 2300-2500 mAh
Mierzony prąd zwarcia 26 Amper
Mierzony czas pracy baterii: 3 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

Wniosek: ten typ akumulatora spełnia najlepiej wymagany czas zasilania kamery.

- Piąty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V SONY Rechargeable MODEL HR15/51
Pojemność określona przez producenta 2500 mAh
Mierzony prąd zwarcia 26 A
Mierzony czas pracy baterii: 3 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

Wniosek: ten typ akumulatora spełnia wymagany czas zasilania kamery.

- Szósty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V OLYMPUS CAMEDIA – OLYMPUS OPTICAL CO., LTD JAPAN Rechargeable MODEL HR15/51
Pojemność określona przez producenta 1700 mAh
Mierzony prąd zwarcia 16 A
Mierzony czas pracy baterii: 2,5 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

 

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

Uwaga: Zmierzone prądy zwarcia w/w akumulatorów i baterii wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas montażu w zasilanym urządzeniu. Niedbały montaż może spowodować zapłon obwodów zasilających i doprowadzić do pożaru, eksplozji poparzeń lub trwałego uszkodzenia obudowy urządzenia.